Portfolio

/Portfolio/

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บมจ.เมืองไทยประกันภัย ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ได้เข้าร่วมเเสดงความยินดีเเก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โดยมีคุณนวลพรรณ [...]

การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาคมประกันชีวิตไทย

,

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับทางสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย ทางทีมผู้จัดงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความปลอดภัยข้อมูล (ISM) มาให้ความรู้กับทีมงานของสมาคม โดยมี คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director Executive [...]

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 20000

,

ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งความสำเร็จของทาง บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (ITSM: Information Technology Service Management System) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว เป็นหนึ่งในการการันตีเรื่องการบริหารบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล เนื่องด้วยหลักการของ ITSM คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการ และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจโดยมุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (Users) หรือ ลูกค้า (Customers) เป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา [...]

ภาพงานสัมมนา C-SEC 2016

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาสุดฮิป ประจำปีของบริษัทเอซีอินโฟเทค Cyber Security Excellence Conference ปี 2559 หรือ C-SEC 2016  ปีนี้ ACinfotec ได้จับมือร่วมกับ Partner อย่าง Bureau Veritas เป็นครั้งแรก กับที่สุดแห่งงานสัมมนาแนวใหม่สำหรับนัก Security ในประเทศไทย! ณ ใจกลาง Siam Square  โดย concept หลักของปีนี้คือ "Plan to [...]

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ETDA

,

"ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สพธอ. ได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ในส่วนงานบริการ ThaiCERT, Digital Forensics Center และ Thai NRCA ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ทาง สพธอ. มีความมุ่งมั่นเพื่อรักษาคุณสมบัติของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ อันได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (Availability) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ใช้งาน มีความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพธอ.  เนื่องในโอกาสของความสำเร็จครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 [...]

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System)

,

อีกหนึ่งความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจกับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (Information Technology Service Management System) ที่เป็นเครื่องยืนยันความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล ในวาระโอกาสอันดีนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ (ซ้าย) Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้มีโอกาสเข้ามอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณเสนีย์ [...]

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขยายขอบเขตงานจนได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ  มีการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการขยายขอบเขตงานให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพิ่มขึ้น ความสำเร็จอีกก้าวของ เอไอเอส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไปแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 มาปีนี้ ทางเอไอเอสได้มีการขยายขอบเขตของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของมาตรฐาน ISO 27001:2013  เพิ่มเติมอีกศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น [...]

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ได้รับรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

เริ่มต้นปีใหม่กับความสำเร็จอีกก้าวของ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล แก่บริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงด้านนโยบาย กระบวนการ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001:2013 Information Security Management System และในอนาคตทางทีมผู้บริหารยังมีนโยบายที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย  ผู้บริหารจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลและยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา [...]