ACinfotec Training Center ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจากบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร ISO 22301 BCMS Review Training ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2557 บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกแฝงด้วยแง่คิดที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้ได้จริง สร้างความประทับใจให้ทีมงานวิทยากรและทีมงานส่วนกลางของทางบริษัท อีซี บาย เป็นอย่างยิ่ง

องค์กรใดที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]