ACinfotec 29 พฤษภาคม 2558 – ทางศูนย์ฝึกอบรมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจศูนย์ฝึกอบรมเอซีอินโฟเทค ในการอบรมหลักสูตร ISO 27001 Lead Auditor (25 – 29 พ.ค. 58) โดยวิทยากรคือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร และ อาจารย์ศาศวัต มาลัยวงศ์ และ ดร.ศุภกร กังพิศดาร 3 Trainers จาก ACTC ด้วยความเข้มข้นของเนื้อหาอัดแน่นเต็ม 4วัน วันนี้เป็นวันสอบ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

ท่านใดสนใจหลักสูตร ISO27001 Lead Auditor ครั้งต่อไป สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-670-8980-3 ต่อ 304, 308, 310 หรือ [email protected]