ACinfotec – เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน บริษัท เอซีอีนโฟเทคได้จัดการอบรมหลักสูตร ITIL Foundation, 2011 Edition ให้แก่พนักงานบริษัท ริโก้ ประเทศไทย สอนโดย อ.ชัชภณ Master Trainer ของเอซีอินโฟเทค 3 วันนี้เชื่อได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้มากมายและนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขอขอบคุณบริษัท ริโก้ ประเทศไทย ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทและทีมงานเป็นประจำทุกปีนะค่ะ