23 เม.ย.2557 – ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตร Risk Management ให้แก่นายทหารจากกองทัพบกในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพบก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้คือ อาจารย์สุวิทย์ ศิรสิทธิ์วรภัทร, CISSP, CISA, CISM, CEH,Security+, ITIL-F, IRCA ISO27001 LA, PECB ISO27001 LI

สำหรับองค์กรใดที่สนใจจัดหลักสูตรอบรมทางด้าน Risk Management จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-719-0099, 02-670-8980 หรือ email: [email protected]

SAMSUNG CAMERA PICTURES