3 มีนาคม  2557 – วันนี้ ACinfotec Training Center ได้จัดอบรมในหัวข้อ ISMS Awareness Intensive Training for Executive ให้แก่ผู้บริหารของ AEON โดย อาจารย์ ศาศวัต มาลัยวงศ์ Executive Consultant ของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO 27001 เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

20140303_AEON