เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Preparing and Executing a Successful IT Risk Management Audit for Insurance Industry” การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ตามข้อกำหนดของ คปภ. นำโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน IT Risk Management คุณสุวิทย์ ศิรสิทธิวรภัทร – Senior Consultant Manager และ คุณบรรณกิจ ศรีสวย – Senior Consultant Manager จาก ACinfotec ร่วมด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษ Mr. Adam Denyer-Hampton ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security จาก SecurityScorecard ซึ่งเป็น Platform ชั้นนำด้าน Security Rating

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันภัย และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย เข้าร่วมรับชม และรับฟังในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยผู้จัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ร่วมสัมมนา ดังนี้

เพื่อให้เข้าใจภาพรวม ความสำคัญและข้อกำหนดด้าน IT Risk Management ตามประกาศของ คปภ. รวมไปถึง ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงด้าน IT & Cybersecurity ที่มีความสำคัญต่อบริษัทประกันภัยในปัจจุบัน

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตรวจสอบตามประกาศของ คปภ. ให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงการรับมือความเสี่ยงทุกรูปแบบในด้าน IT & Cybersecurity ทุกบริบทในปัจจุบัน เรียนรู้วิธีการจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจแบบ Modern Optimized Audit ให้บรรลุเป้าหมายในด้าน IT Risk Management Audit ตามกรอบข้อกำหนดของ คปภ. และแชร์เคล็ดลับ แนวทางการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ทราบถึง Trend of Technology การใช้ Data Analytic ในธุรกิจประกันภัย สามารถนำไปใช้จัดการความเสี่ยงด้าน IT & Cybersecurity ได้ รวมไปถึงการนำ Data Analytic มาช่วยประเมิน Risk Rating และทำให้การดำเนินการเรื่อง Cyber Insurance มีความแม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้บริษัทประกันภัยชั้นนำระดับสากลนำมาใช้ประเมินข้อมูลกับกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้าน Cyber Insurance และนำ Security Rating มาบริหารจัดการด้าน Vendor Risk Managementภายในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงต้นวิทยากร ได้กล่าวถึง ภาพรวม เหตุผล และความท้าทายของ IT Risk Management ในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกบริษัทประกันภัย ทั้งประกันภัยชีวิต และประกันวินาศภัย อันเนื่องมาจากต้องทำตามข้อกำหนดของ คปภ.  และได้อธิบายถึงการทำความเข้าใจในสาระสำคัญ กรอบเวลา และวัตถุประสงค์ตามประกาศของ คปภ. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ IT Risk Management Audit และการตรวจแบบ Modern Optimized Audit ให้บรรลุเป้าหมายในด้าน IT Risk Management Audit ตามกรอบข้อกำหนดของ คปภ. และสุดท้ายได้แชร์ กลเม็ด เคล็ดลับ แนวทางการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ภายในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวได้มีไฮไลท์สุดพิเศษ ที่เปิดมุมมองใหม่กับการบริหารจัดการด้าน IT & Cyber Risk ด้วย Data Analytic สำหรับการให้บริการ Cyber Insurance โดยนวัตกรรม Security Rating จาก SecurityScorecard ที่เปิดมุมมองใหม่ในด้าน Third Risk Management สำหรับบริษัทประกันภัยทุกประเภท 

ท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของเนื้อหาสัมมนาออนไลน์สามารถดาวน์โหลดได้เพียงคลิก

หากบริษัทของท่านกำลังมองหาทีมงานที่ปรึกษาที่ให้บริการด้าน IT Risk Management และ Platform ที่นำ Data Analytic มาจัดการด้าน Risk Rating เช่น SecurityScorecard หรือหากท่านมีความสนใจทดลองใช้งาน Platform SecurityScorecard สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 02-670-8980 ถึง 3 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 น. – 18:00 น.)