5 ก.ย.57 – ACinfotec Training Center ได้รับเกียรติจากทางกรมอนามัยให้จัดอบรมหลักสูตร Information Security Policy in Practice ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอนามัยกว่า 70 ท่าน ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมใหญ่ กรมอนามัย โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ อาจารย์ชัชภณ คุณาฉัตราธร, Master Trainer บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด

องค์กรใดที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]