เมื่อ Email Filter หรือ Firewall มีโอกาสล้มเหลวในอัตรา 10.5 – 15% เป็นช่องโหว่ให้ถูกจู่โจม ดังนั้น Human Firewall จึงเป็นปราการที่ดีที่สุดขององค์กร

KnowBe4 เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัย Cyber Security ที่ครบครัน และใช้งานง่ายที่สุด โดยเฉพาะการมีข้อมูล Content ที่หลากหลาย อาทิ Infographic, E-learning, VDO, Gamification และ Template การ Phishing รองรับมากกว่า 24 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย KnowBe4 ช่วยให้คุณดูแลผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ คุณสามารถฝึกอบรม และทำการ Phishing ผู้ใช้งานในองค์กร โดยรับทราบผลลัพธ์แบบ Real Time จาก Dashboard ที่แสดงผลรายงานหลายรูปแบบ ทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการกิจกรรมทดสอบ Email Phishing ได้ดียิ่งขึ้น และรับทราบผลลัพธ์ได้ทันที ผู้ใช้จะได้รับการฝึกอบรมตามโปรแกรมที่เหมาะสม กับบทบาทและหน้าที่ในองค์กร

ทำไมต้องฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย?

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม และใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง (จากรายงานสำรวจการให้ความรู้ และการจำลองการหลอกลวงทางอีเมล พบว่าผู้ที่ได้รับการอบรมเข้าโปรแกรมจะมีแนวโน้มด้านความตื่นตัวระวังภัยลดลงหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ)

Baseline Testing:
เราช่วยจัดเตรียมการทดสอบพื้นฐานเพื่อประเมินระดับความสามารถความรู้ของพนักงาน ระดับความเป็นไปได้ที่จะถูก Phishing ผ่านการประเมินผลในรูปแบบ

Train Your Users: เนื้อหาการฝึกอบรมตามความต้องการบนแพลตฟอร์มเดียวกันที่มีรูปแบบน่าสนใจ เช่น เกมส์ที่มีการโต้ตอบ มีคำถามท้ายบทเรียนการเรียนรู้ เสริมสร้างให้พนักงานมีส่วนร่วม

Phish Your Users:
การจำลองการหลอกลวงทางอีเมลอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ด้วยเทมเพลตนับร้อยแบบที่มีการใช้งานไม่จำกัด และสามารถจัดรูปแบบได้ตามประเภทของกลุ่มพนักงาน

See the Results:
การรายงานระดับองค์กร แสดงสถิติและกราฟสำหรับทั้งการฝึกอบรมและการPhishing

ให้ KnowBe4 ช่วยองค์กรของคุณจัดการปัญหาด้าน Social Engineering และสร้างวัฒนธรรมการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน

KnowBe4 คือ Leader ด้าน Security Awareness & Training Solutions ตามรายงานของ Forrester Wave 2022

KnowBe4 ได้รับ rating ระดับ Customers’ Choice จาก Gartner Peer Insights

KnowBe4 ได้รับการจัดอันดับเป็น Leader บน Gartner Magic Quadrant 3 ปีติดต่อกัน

Contact Sales

Tel. 02-670-8980-3
Email: [email protected]