Project Description

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 IT Service Management System : ITSMS สำหรับงานระบบหลัก การธนาคาร หรือ Core Banking System (CBS) ที่ทาง บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในฐานะบริษัทให้คำปรึกษามาตรฐาน ISO 20000:2011 

KTBCS_01

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ในฐานะบริษัทให้คำปรึกษามาตรฐาน ISO 20000:2011 ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี นำโดย คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอาวุโส บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด นำโล่ ISO 20000 แสดงความยินดี ให้แก่ ดร.วิเทศ เตชางาม กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด กับความสำเร็จในครั้งนี้

KTBCS_02

บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพชั้นเลิศ ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์หลักใหม่ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร กรุงไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของไทย ที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ มอบการบริการด้วยใจ บริการทันใจ บริการเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจให้กับลูกค้า โดยสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

KTBCS_03 

ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความมุ่งมั่น ความร่วมมือ และจริยธรรม

KTBCS_04

ซึ่งใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 IT Service Management System : ITSMS นี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลความภูมิใจ ที่เป็นการวางโครงสร้างทางธุรกรรม บริการ อย่างยั่งยืนให้กับธนาคาร กรุงไทย ในอนาคต

KTBCS_05