Project Description

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน ISO 27001 Ceremony & Together We Share รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทาง บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 สำหรับระบบเครือข่ายในแผนกเครื่องมือวัด ที่ทาง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นในงาน ISO 27001 Ceremony & Together We Share
TOP_Together we share_01

โดย คุณภูชิต ศรีสุข ทีมที่ปรึกษา เอซีอินโฟเทค เข้าร่วมมอบโล่ ISO 27001 แสดงความยินดี ในฐานะบริษัทที่ปรึกษามาตรฐาน ISO 27001 ให้กับ คุณสุชาติ มัณยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ด้านโรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

TOP_Together we share_02

คุณณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการด้านโรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการรับมอบประกาศนียบัตรจากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา, Commercial Manager ของ Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.

DSCF2048

ไทยออยล์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูล (ISMS) ที่มีประสิทธิภาพ โดยความสำเร็จครั้งนี้ มาจากความร่วมมือ ประสานงาน สามัคคี โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ตั้งแต่ระดับทีมผู้ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายงาน และวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ ไทยออยล์ มี “ระบบการบริหารจัดการ” (Management System) ในการรักษาความมั่นคงของข้อมูล ให้พ้นจากภัยคุกคาม และลดความสูญเสีย คงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ยังผลให้ได้รับผลตอบแทน กำไรที่มากขึ้น และบริหารต้นทุนของการดำเนินการเพื่อป้องกัน (Preventive) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ