Project Description

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน ICT’s ISO/IEC 27001 Certification Ceremony & Knowledge Sharing Event : The another step of excellence striving รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธี รับมอบ ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2005 ขึ้นในงาน ICT’s ISO/IEC 27001 Certification Ceremony & Knowledge Sharing Event: The another step of excellence striving

TOP SPIS Management

ทาง บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน โดย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์, Executive Consultant คุณวันเพ็ญ พวงรัตน์ และคุณภูชิต ศรีสุข ทีมที่ปรึกษา เอซีอินโฟเทค เข้าร่วมมอบโล่ ISO 27001 พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในฐานะบริษัทที่ปรึกษามาตรฐาน ISO 27001 ให้กับ คุณณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการด้านโรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

TOP SPIS_01

ไทยออยล์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ถือเป็นการปูทางสู่อนาคตที่มั่นคงให้แก่พลังงานของชาติ และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนแก่ประเทศ ที่ทั้งทีมปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายงาน พร้อมเสมอในการเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยมุมมองเชิงรุก ที่คอยจัดการทางด้านเทคโนโลยี จัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทันต่อเวลา ถูกต้อง และสม่ำเสมอ

TOP SPIS_02

ทีม TOP

TOP SPIS_03