Project Description

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ ตำแหน่ง Business Manager ของ ACinfotec ได้ร่วมแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนของบริษัทที่ปรึกษาในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  จากสถาบัน Bureau Veritas Certification (Thailand) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 27 อาคาร Exchange Tower

AEON_03

ทั้งนี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ISO 27001 ทั่วทั้งองค์กร

AEON_02