Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้นำด้านการบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ครอบคลุมทุกศูนย์ข้อมูล (Data Center)

 

ais02

 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)นำทีมโดย คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร พร้อมด้วยคุณเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี และคุณบุษกร ธนสมบูรณ์กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติเข้าร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ณ อาคารอินทัช ชั้น 20 ห้อง Sky Lounge โดยมีบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน เข้าร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้ เพื่อตอบย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัย ความรวดเร็ว และตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

 

ais01