Project Description

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส สร้างความเชื่อมั่นด้าน IT ให้กับลูกค้าองค์กรของเอไอเอสและผู้ประกอบการธุรกิจ SME ด้วยมาตรฐาน ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS)

DCIM100GOPROGOPR1871.

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เอไอเอส ได้จัดพิธีรับมอบ Certificate มาตรฐาน ISO 27001:2013 ณ อาคารอินทัช ชั้น 20 ห้อง Sky Lounge โดยผู้บริหารได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทั้ง 5 ท่านดังนี้
1. คุณปรัธนา ลีลพนัง / รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด เอไอเอส
2. คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร / รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ เอไอเอส
3. คุณวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ / ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส
4. คุณบุษกร ธนสมบูรณ์กิจ  / ผู้อำนวยการสำนักบริหารความปลอดภัยด้านไอที เอไอเอส
5. คุณวิไล เคียงประดู่ / ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส

_MG_3183

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก สัญลักษณ์ ISO 27001 พร้อมกระเช้าดอกไม้ และ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐาน โดยคุณอุดมเดช คงทวีเลิศ ประธานบริหาร บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013

_MG_3246

ด้วยวิสัยทัศน์ และความร่วมมือของคณะผู้บริหารและคณะทำงานของเอไอเอส ทำให้ เอไอเอส เป็นอันดับหนึ่งที่แข็งแกร่ง ในการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารมาจนถึงทุกวันนี้