Project Description

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ  มีการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการขยายขอบเขตงานให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพิ่มขึ้น

S__6185261

ความสำเร็จอีกก้าวของ เอไอเอส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไปแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 มาปีนี้ ทางเอไอเอสได้มีการขยายขอบเขตของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของมาตรฐาน ISO 27001:2013  เพิ่มเติมอีกศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

S__6185263

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้ โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์  Business Director และคุณจริญญา จันทร์ปาน  Sales and Solution Delivery Director ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี มอบกระเช้าดอกไม้แด่ คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ เอไอเอส และ คุณปรัธนา ลีลพนัง  รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด เอไอเอส กับความสำเร็จในครั้งนี้

congratulations