Project Description

จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 ของสำนักงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.  พบว่า  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เป็นบริษัทที่มีการถือครองเลขหมายโทรศัพท์มากที่สุดในประเทศไทย ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 69.5 ล้านเลขหมาย และในปี 2560 มีจำนวนฐานลูกค้าที่ใช้งานจริง กว่า 40 ล้านเลขหมาย

หหห

เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมมีการใช้งานด้านดาต้าอย่างสูงขึ้นมาก การแข่งขันจากผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมนั้น เริ่มเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น  “เอไอเอส” (AIS) เป็นองค์กรด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Total solutions) ขนาดใหญ่ระดับชาติที่มีความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ที่โดดเด่น

333

ด้วยฐานกลุ่มลูกค้าในจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งประเทศที่นับวันมีแนวโน้มในการเก็บข้อมูลอยู่ใน Cloud มากขึ้น เอไอเอสจึงให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานสากลด้านการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: ISO22301)

dd

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co.,Ltd.) ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาชั้นนำด้านมาตรฐานไอที ยาวนานกว่า 15 ปี จึงได้มีโอกาสร่วมงานกับเอไอเอสเพื่อสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นในบริการให้กับกลุ่มลูกค้าแบบองค์กร (Corporate Segment) โดยมีคุณจริญญา จันทร์ปาน – Sales and Solutions Delivery Director ร่วมแสดงความยินดี และส่งมอบเอกสารรับรองมาตรฐานแด่เอไอเอส โดยมี คุณเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที – Chief Technology Officer (CTO) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์

dddd

 

ISO22301 ระบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCMS) ให้ประโยชน์กับธุรกิจในหลากหลายด้าน เช่น การระบุและจัดการภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตกับธุรกิจ, ใช้เป็นแนวทางเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์, ให้ฟังก์ชั่นที่สำคัญและทำงานในช่วงเวลาของวิกฤต, ลดการหยุดทำงานในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุและปรับปรุงเวลาการกู้คืน และยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์อีกด้วย

            ดดด

ดังนั้นองค์กรหรือธุรกิจที่มุ่งไปที่การรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจอย่างมืออาชีพจึงควรมีใบรับรอง ISO22301 เพื่อเป็นเครื่องรับประกันถึงความตระหนักในคุณภาพการให้บริการนั่นเอง

 

ข้อมูลอ้างอิง:

  • http://www.awn.co.th/
  • http://numbering.nbtc.go.th/
  • http://www.bsigroup.com
  • http://www.scalemyempire.com/digital-transformation-guide/
  • http://www.veedvil.com

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจจัดทำและขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ติดต่อเราได้ที่นี่