Project Description

 

IMG-1504

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT GRC ชั้นนำของประเทศ โดยคุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director และคุณวุทธินันท์ ตันสุคตานนท์ Project Manager/Senior Consultant ได้เข้าเเสดงความยินดีกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA STAR Certification โดยมี คุณเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที Chief Technology Officer เป็นตัวแทนรับมอบเอกสารรับรองมาตรฐาน ณ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์

IMG-1540

โดยมาตรฐาน CSA STAR เป็นมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับบริการคลาวด์ (Cloud Security) ในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ Cloud Services โดยเฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วยข้อกำหนดที่ผู้ให้บริการคลาวด์ต้องปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการ ดังนั้น การที่ AIS ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA STAR จึงเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการให้บริการคลาวด์ที่ทันสมัย มีความรวดเร็ว และตอบโจทย์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการในทุกระดับ

 

IMG-1542