Project Description

ACinfotec ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “ISO 20000 และ ISO 27001 : กุญแจสู่ความเป็นเลิศด้าน IT” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2552 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก และหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากท่านอีกครั้งในงานสัมมนาครั้งต่อไป

 

ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายของ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ได้แล้ว…ที่นี่!!

 

back