Project Description

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้นำด้านระบบการบริหารจัดการงาน HR ก้าวเข้าเข้าสู่ปีที่ 3 ของการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มาตรฐานสากลสำหรับระบบมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร  ผดุงไทย ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด และทีมงาน ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิค ISO/IEC 27001:2013 ให้กับ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ ( ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านโซลูชันบริหารทรัพยากรบุคคล ) คุณศศิธร หิรัญศักดิ์ ( ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโซลูชันด้านการเงิน ) และ คุณธนศักดิ์ ไชยะกุล ( ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ) เป็นตัวแทนรับมอบในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณบุคลากร ใจดี และ คุณปภากร โสภณบุลภรณ์

ฮิวแมนิก้า เป็นบริษัทผู้ให้บริการ โซลูชันบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) ระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) บริการด้านบัญชี และการจัดทำเงินเดือน ที่ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่กับซอฟต์แวร์ โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยให้ให้องค์กรของผู้ใช้บริการสามารถพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง

ด้วยบริการด้านโซลูชั่นและเทคโนโลยีด้าน HR และ ERP ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางผู้บริหารของ ฮิวแมนิก้าได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มากขึ้น เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทางฮิวแมนิก้า จึงได้นำมาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรและบริษัทในเครือ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเกิดความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศขององค์กรมากยิ่งขึ้น

มาตรฐาน ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification body) ซึ่งเป็นการตรวจประเมินประเภทบุคคลที่สาม (Third-party conformity assessment) เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจประเมินน่าเชื่อถือและตรงตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ขององค์กรได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ ด้วยเหตุนี้การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า ฮิวแมนิก้า ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จึงขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) มา ณ โอกาสนี้