Project Description

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน – Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารโดเวอร์ซี ไชนีส แบงกิง คอร์เปอเรชัน (โอซีบีซี) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัทบีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI Certification Services Co., Ltd.) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ โดยมาตรฐานดังกล่าว เป็นมาตรฐานสากล สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทุกระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอซีบีซีแบงก์เป็นธนาคารที่ให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาศักยภาพของธนาคาร โอซีบีซีแบงก์ประกาศตัวเป็นธนาคารแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการโรโบอินเวสต์เมนต์ซึ่งใช้อัลกอริธึมในการติดตามหุ้นแต่ละพอร์ตโดยอัตโนมัติ โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เกาะติดเทรนด์เทคโนโลยี และยังมีการเปิด API เพื่อให้นักพัฒนาสามารถเข้าใช้งาน โดยมีชื่อเรียกว่า Connect2OCBC เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในยุค 4.0 เช่น การหาสาขา, การหาตู้ ATM, การแนะนำใช้บัตรเครดิตให้เหมาะสมกับที่ใช้, การหาข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

นิตยสาร ‘บลูมเบิร์ก มาร์เก็ตส์’ ของสหรัฐอเมริกา เคยรายงานผลการจัดอันดับธนาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงที่สุดในโลก และธนาคารโอซีบีซีถูกจัดให้เป็นธนาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน

เอซีอินโฟเทค จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จของ โอซีบีซีแบงก์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานโลก

ข้อมูลอ้างอิง:

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจจัดทำและขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ติดต่อเราได้ที่นี่