Project Description

บริษัท วัน ทู วัน คอนแทคส์ จำกัด ประกาศความเป็นผู้นำในตลาดผู้ให้บริการ Solutionสำหรับ Call Center ด้วยการจัดทำระบบ IT Service Management System จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000 ซึ่งถือเป็นรายแรกของประเทศไทยในธุรกิจประเภทนี้

 OTO_01

 

             พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 20000 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 52 ที่ผ่านมา โดยคุณศุภกร พุกกะพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน ทู วัน คอนแทคส์ จำกัด ซึ่งในโอกาสนี้ คุณศิริชัย รัศมีจันทร์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท วัน ทู วัน คอนแทคส์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของสามารถ คอร์ป

 OTO_02

             และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ก็ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยการมอบกระเช้าดอกไม้ และของที่ระลึกให้แก่คุณสุกัญญา ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาของบริษัท วัน ทู วัน คอนแทคส์ จำกัด

 

OTO_03