Project Description

บริษัท เอซีอินโฟเทค ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษากับ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์  ที่ได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (PCI DSS : The Payment Card Industry Data Security Standard version 3.2) เป็นผลสำเร็จ

มอบ cert genesis

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษาบริษัท เอซีอินโฟเทค นำโดย คุณพรสุข กรกิติชัย และผู้ตรวจสอบภายนอก (QSA) จาก COMSEC Group ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐานและรายงานผลการตรวจสอบ ให้กับคุณ ชาลี ไชยรัตนตรัย เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์

genesis2

PCI DSS เป็นข้อกำหนดที่ครอบคลุมโดยละเอียดซึ่งกำหนดว่า ธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าการทำรายการจะมีมูลค่าหรือมีจำนวนครั้งมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน PCI

ปัจจุบันนี้ PCI DSS : The Payment Card Industry Data Security Standard เวอร์ชั่น 3.2 นั้นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูลทั่วโลก ที่กำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล (PCI Security Standard Council) เพื่อช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง รวมถึงป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ครอบคลุมผู้ให้บริการบัตรเครดิตได้ทั่วโลก ได้แก่ อเมริกันเอ็กซ์เพรส, ดิสคอเวอร์, เจซีบี, มาสเตอร์การ์ด และบัตรวีซ่า ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มาตรฐานนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งหากองค์กรใดได้รับรองมาตรฐานนี้ จะเพิ่มความมั่นใจให้กับทางลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

หห

สำหรับท่านใดที่สนใจในรายละเอียดหรือคำแนะนำเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมและการจัดทำมาตรฐาน PCI DSS เวอร์ชั่น 3.2 หรือมาตรฐานอื่น ๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เอซีอินโฟเทค โทร.02-670-8980-3 หรือ [email protected]