Project Description

ผ่านกันไปแล้ว สำหรับงานสัมมนา Cyber Security Excellence Conference ประจำปี 2557 หรืองาน C-SEC2014 ในหัวข้อ “Security & Privacy Protection – New Horizons, New Challenges” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 ห้อง Grand Ballroom ชั้น 5

โดยงานสัมมนานี้ จัดโดย บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ผู้บุกเบิกและผู้นำในการให้บริการคำปรึกษาด้านธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Governance, Risk and Compliance)ในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ควบคู่ไปกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีแนวโน้มจะประกาศใช้ในปี 2558และเพื่อเป็นการแสดงออกว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศทั่วโลก

มาชมภาพประทับใจจากงานสัมมนากันค่ะ..

 

Dr.ChaichanaMitrpan

Keynote Session ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

 

Nuttakorn Dhiraprayudti

หัวข้อแรก “Secure the Nation – Innovative technique to discover security weakness across Thailand’s cyberspace” บรรยายโดย คุณณัฐกรณ์ธีระประยุติ, Security Consultant จากIncognito Lab, a Division of ACinfotec ได้เปิดเผยเทคนิคใหม่ในการค้นหาช่องโหว่ของ Thailand’s Cyberspace ซึ่งเป็นผลสำเร็จของโครงการ “Thailand Scanning” (Code name: Freya) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ACinfotec โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและแจ้งเตือนจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของเว็บไซต์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการค้นหาจุดอ่อนที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยทีมงาน Incognito Lab

สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Scanning เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ระบบของ ACinfotec ตรวจพบได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสมัครได้ที่ https://www.acinfotec.com/thailandscanning/ หรือสอบถามข้อมูลที่อีเมล [email protected]

 

Pornsook Kornkitichai

ในหัวข้อที่ 2 “The Mind of Cyber Warfare, when Computer Network Defense follows Jet Fighter Pilot’s Strategy – A preliminary to our session in the upcoming Black Hat Conference, Sao Paulo 2014” บรรยายโดย คุณพรสุข กรกิตติชัย,Senior Security Architect, Incognito Lab, a Division of ACinfotec ผู้ได้รับเชิญไปบรรยายในงาน Black Hat Conference Sao Paolo 2014 (งาน Security Conference ระดับโลก!)ได้มาแชร์ประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคในการวางแผนเพื่อรับมือภัยคุกคามและความเสี่ยงทางไซเบอร์แบบเชิงรุก

 

IMG163

ในหัวข้อที่ 3 “Extend Security Framework to Manage Data Privacy – Proactive preparation for upcoming data privacy act” บรรยายโดย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์, Executive Consultant, ACinfotecได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนะนำแนวทางในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 29100 Privacy Framework

สำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 29100 และหลักสูตร PECB ISO 29100 Privacy Framework Lead Implementer สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

 

IMG176

และในหัวข้อสุดท้าย “Modernized Security Controls and Countermeasures Against Security and Privacy Risks – Leverage latest technology to guard against mutated threats” ได้รับเกียรติจากคุณอิสระ บุรินทรามาตย์, Managing Director, Zolventure ได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักกับโซลูชั่นด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ล้ำสมัยและสามารถนำไป Implement ใช้งานในองค์กรได้ในหลากหลายมิติ

สำหรับผู้สนใจโซลูชั่นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

IMG151

ผู้เข้าร่วมสัมมนาล้วนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์

 

IMG218

จากใจทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับสาระความรู้และประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อนำไปเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรของท่าน ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป แล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนา C-SEC 2015