Project Description

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec) นำโดยคุณนลินธีร ผดุงไทย ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมที่ปรึกษา พร้อมทั้งตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณ Alex Loh Chi Kwan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการและคณะ ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รับมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกพิเศษจากบริษัทฯ ในโอกาสที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems: ISMS) และ CSA STAR (Cloud Security Alliance , Security, Trust & Assurance Registry)

 

 

ทั้งนี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ  และเป็นรายแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Metro Ethernet Forum ซึ่งเป็นองค์กรที่มีทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการในระดับชั้นนำของโลกที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Ethernet โดย ประสบการณ์กว่า 20 ปีของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสูง แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ซึ่งบริษัท บริษัท  ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งด้านบริการและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด ต่อผู้ใช้บริการโดยการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  และมาตรฐาน CSA STAR  ในครั้งนี้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  มีความประสงค์ที่จะสร้างความมั่นใจ  ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบสารสนเทศบนระบบคลาวด์ที่ได้ให้บริการแก่ ลูกค้าที่หลากหลาย

 

 

มาตรฐาน  ISO 27001 คือ มาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเน้นความสำคัญที่ “ระบบการบริหารจัดการ” (Management System) โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่องค์กรพึงปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อปกป้องข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจ และทรัพย์สินด้านสารสนเทศที่สำคัญให้พ้นจากภัยคุกคาม และความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสีย และคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน CSA STAR   คือมาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของผู้ให้บริการและความมั่นใจในการใช้ระบบคลาวด์ โดยมาตรฐาน CSA STAR ปรับปรุงมาจากมาตรฐาน ISO/ IEC 27001 ซึ่งการได้รับการรับรอง CSA STAR จะต้องได้รับการรับรองในมาตรฐาน  ISO/ IEC 27001 และ Cloud Control  Matrix (CCM) ก่อน

โดย บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec)  ในฐานะทีมงานที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001 และ  CSA STAR  จึงขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจจัดทำและขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ CSA STAR ติดต่อเราได้ที่นี่