Project Description

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมงานมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 เวทีเฟ้นหาสุดยอดอัจฉริยะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เลือดใหม่ และไปเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน CTF ระดับอาเซียน Cyber SEA Game 2019 กับอีก 9 ชาติอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งมีโอกาสไปร่วมแข่งขันระดับโลกในงาน Security Contest 2019 หรือ SECCON 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Thailand CTF Competition

 

Thailand CTF Competition เป็นเวทีที่เอ็ตด้าเป็นเจ้าภาพจัดมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย โดยปี 2562 นี้ได้รับการสนับสนุนจากพาร์ตเนอร์ไอทีชั้นนำ โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ อายุ 15-29 ปี สมัครแข่งขันถึง 99 ทีม (ทีมละ 4 คน) รวม 396 คน การแข่งขันรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อ 21-22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ในการแก้โจทย์แบบคำถามคำตอบ (Jeopardy) ให้สำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาโจทย์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบรอบด้าน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับทางเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บคะแนน

 

เอซีอินโฟเทค ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ Thailand CTF Competition 2019 จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 ทุกทีม มา ณ โอกาสนี้

หากบริษัท/องค์กรของท่านมีความสนใจให้เอซีอินโฟเทคเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ด้าน Cybersecurity ติดต่อเราได้ที่นี่