Data

>Data

ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน PCI DSS Version 3.2.1 ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้าน IT Solutions ที่น่าเชื่อถือที่สุดในยุคดิจิทัล

, , , ,

ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน PCI DSS Version 3.2.1 ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้าน IT Solutions ที่น่าเชื่อถือที่สุดในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  โดยคุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน และคณะที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบประกาศนียบัตร และกระเช้าดอกไม้แก่ คุณโสจิพรรณ วัชโรบล Chief Executive [...]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ก้าวนำสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital Healthcare ด้วยความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล

, ,

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ก้าวนำสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital Healthcare ด้วยความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  นำทีมโดย คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน และทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิกแก่ ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [...]

ท่าอากาศยานไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

ท่าอากาศยานไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ศาศวัต มาลัยวงศ์ -  Business Director / Executive Consultant พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิคแก่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [...]

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริการทางการเงิน

,

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริการทางการเงิน   เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา คุณสุภาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง ผู้จัดการโครงการและตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิคแก่ คุณปิยะชาติ ศรีมารุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ [...]

ธนาคารออมสินได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS สร้างความมั่นใจในทุกธุรกรรมผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

, , ,

โดยเมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS Version 3.2.1) แก่คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย คุณบุญสน เจนชัยมหกุล [...]

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อมุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับสากล

, , ,

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อมุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับสากล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ ISO 27001 นำโดย คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร และ คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ รวมถึงตัวแทนจากบริษัท บีเอสไอ [...]

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้นำด้านระบบการบริหารจัดการงาน HR ก้าวเข้าเข้าสู่ปีที่ 3 ของการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มาตรฐานสากลสำหรับระบบมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, ,

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้นำด้านระบบการบริหารจัดการงาน HR ก้าวเข้าเข้าสู่ปีที่ 3 ของการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มาตรฐานสากลสำหรับระบบมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร  ผดุงไทย ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด และทีมงาน ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิค ISO/IEC 27001:2013 [...]

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เข้าสู่ปีที่ 2 ของการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เข้าสู่ปีที่ 2 ของการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ ผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด และทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิค ISO/IEC 27001:2013 ให้กับผู้บริหาร นำโดย คุณ [...]

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ยกระดับองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา นายศาศวัต มาลัยวงศ์ (ขวา) Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นายโตโยทาเกะ คูวาตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Privacy Information Management System)  จากบริษัท [...]