Event

>Event

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อมุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับสากล

, , ,

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อมุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับสากล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ ISO 27001 นำโดย คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร และ คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ รวมถึงตัวแทนจากบริษัท บีเอสไอ [...]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)

, , ,

  เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือสำคัญในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. [...]

ACinfotec ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

, , ,

ACinfotec ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เนื่องในโอกาสที่ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ในการก่อตั้ง และให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่หลากหลายองค์กรในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ACinfotec โดยตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดย คุณนลินธีร ผดุงไทย ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมฝึกอบรม ได้บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ [...]

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคตลาดทุนในรูปแบบ Virtual Exercise ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย

, ,

การฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคตลาดทุนในรูปแบบ Virtual Exercise ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรม CMX 2021 (Capital Market Cyber Exercise 2021) ภายใต้ชื่อ “RISE OF THE DEFENDER” ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับภาคอุตสาหกรรม (Capital [...]