fbpx

ISO 27001 (ISMS)

>ISO 27001 (ISMS)

C-SEC Vientiane 2015

,

ສະບາຍດີ  ผ่านไปอีกแล้วกับงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่อีกงานของบริษัทเอซีอินโฟเทค ครั้งนี้ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท เจเอลเอส ไอที ประเทศลาว และ ทางกระทรวงวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติลาว จัดงานสัมมนา  “Cyber Security Briefings and ISO 27001 Standard” (C-SEC Vientiane 2015) ในวันที่ 26พฤศจิกายน 2558 ที่ โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ ประเทศลาว งานนี้มีท่านรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี [...]

ITH ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

ITH ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ITH International Co., Ltd. ได้ดำเนินการจัดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด [...]

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) พิธีรับมอบประกาศนียบัตรของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้ขอบเขตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งศูนย์หลักและศูนย์สำรอง เนื่องด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2005 ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จากเวอร์ชั่น 2005 ไปเป็นเวอร์ชั่น 2013 เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นปัจจุบัน โดยทางบริษัทเอซีอินโฟเทคได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาสำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ทางทีมที่ปรึกษา [...]

กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องมั่นคง ของ กปภ. ได้รับการรับรองระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1214 กปภ. สำนักงานใหญ่ กปภ. ได้จัดพิธีรับมอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยคุณศาศวัต [...]

เอไอเอส ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส สร้างความเชื่อมั่นด้าน IT ให้กับลูกค้าองค์กรของเอไอเอสและผู้ประกอบการธุรกิจ SME ด้วยมาตรฐาน ISO 27001:2013 ISO 27001:2013 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เอไอเอส ได้จัดพิธีรับมอบ Certificate [...]

ธนาคารกรุงไทย ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน และคุณชัยณรงค์ นิศามณีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการค้าต่างประเทศ  บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System-ISMS) สำหรับระบบงาน Trade Finance & Trade [...]

กสิกรไทย ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 version ล่าสุด

  เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดงานมอบ Certificate และ งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จโครงการ ISO 27001:2013 เพื่อขอบคุณ พันธมิตร และ ทีมงานที่ร่วมทำโครงการ ISO 27001:2013 จนประสบความสำเร็จได้รับมาตรฐานเป็นธนาคารแรกของประเทศไทย เอซีอินโฟเทค ขอแสดงความยินดีกับธนาคารกสิกรไทย ในโอกาสที่ธนาคารได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 version ล่าสุด เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย และ ขอขอบคุณทีมงานฝ่ายไอทีของธนาคารและทีมงานที่ปรึกษาจาก ACinfotec ที่นำโดย [...]

ภาพงานสัมมนา C-SEC 2014

ผ่านกันไปแล้ว สำหรับงานสัมมนา Cyber Security Excellence Conference ประจำปี 2557 หรืองาน C-SEC2014 ในหัวข้อ "Security & Privacy Protection - New Horizons, New Challenges" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ [...]

Healthcare Technology Summit 2014

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา Healthcare Technology Summit 2014 ได้จัดขึ้นเพื่อตอบรับแผน เตรียมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ สังคม ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย และเตรียมพร้อมเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community: AEC” นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม ร่วมกับอีก 9 ประเทศ ในปี 2558 ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ทั้งการบริหารและด้านวิชาการต่อการสาธารณสุขและการแพทย์ไทย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ ผู้บริหารเอซีอินโฟเทค [...]

DST Achieves ISO 27001 Certification

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท DST Worldwide Services (Thailand) Limited ได้จัดงานรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2005 ครอบคลุมระบบการจัดซื้อและธุรการ ระบบการเงินและบัญชี  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม ระบบการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทาง บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์, Executive Consultant เอซีอินโฟเทค มอบของที่ระลึก [...]