ISO 27001 (ISMS)

/ISO 27001 (ISMS)

กสิกรไทย ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 version ล่าสุด

  เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดงานมอบ Certificate และ งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จโครงการ ISO 27001:2013 เพื่อขอบคุณ พันธมิตร และ ทีมงานที่ร่วมทำโครงการ ISO 27001:2013 จนประสบความสำเร็จได้รับมาตรฐานเป็นธนาคารแรกของประเทศไทย เอซีอินโฟเทค ขอแสดงความยินดีกับธนาคารกสิกรไทย ในโอกาสที่ธนาคารได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 version ล่าสุด เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย และ ขอขอบคุณทีมงานฝ่ายไอทีของธนาคารและทีมงานที่ปรึกษาจาก ACinfotec ที่นำโดย [...]

ภาพงานสัมมนา C-SEC 2014

ผ่านกันไปแล้ว สำหรับงานสัมมนา Cyber Security Excellence Conference ประจำปี 2557 หรืองาน C-SEC2014 ในหัวข้อ "Security & Privacy Protection - New Horizons, New Challenges" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ [...]

Healthcare Technology Summit 2014

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา Healthcare Technology Summit 2014 ได้จัดขึ้นเพื่อตอบรับแผน เตรียมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ สังคม ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย และเตรียมพร้อมเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community: AEC” นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม ร่วมกับอีก 9 ประเทศ ในปี 2558 ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ทั้งการบริหารและด้านวิชาการต่อการสาธารณสุขและการแพทย์ไทย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ ผู้บริหารเอซีอินโฟเทค [...]

DST Achieves ISO 27001 Certification

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท DST Worldwide Services (Thailand) Limited ได้จัดงานรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2005 ครอบคลุมระบบการจัดซื้อและธุรการ ระบบการเงินและบัญชี  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม ระบบการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทาง บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์, Executive Consultant เอซีอินโฟเทค มอบของที่ระลึก [...]

กระทรวงไอซีที จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลภูฏาน

,

ทีมวิทยากร เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลภูฏาน  ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “Infocomm Security focused on Proactive Information Security Management for Bhutan Government” (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ภูฏาน จำนวน 7 ท่าน ระหว่างวันที่ 10-23 [...]

Roadshow to Mahanakorn University of Technology

,

ทีม Pentesters ได้จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง Q206 อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีหัวข้อบรรยาย 3 หัวข้อหลักได้แก่ 1. Welcome to Security World: สิ่งที่น่าสนใจ ปัญหาและความท้าทายในโลก Security 2. [...]

ภาพงานสัมมนา C-SEC2013 และดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา

ผ่านกันไปแล้ว สำหรับงานสัมมนา “Cyber Security Excellence Conference” ประจำปี 2556 หรืองาน C-SEC2013 ในหัวข้อ “E-Transaction Regulations & ISO 27001 New Version” ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรม Eastin Grand Sathorn เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยงานสัมมนาครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่บริษัท เอซีอินโฟเทค [...]

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ THAIBEX 2013 (Thailand Broadcasting Exhibition 2013) ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัล THAIBEX 2013 ทั้งนี้ในวันที่ 25 กรกฎาคม [...]

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2005 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้เข้าร่วมในพิธี กล่าวแสดงความยินดี มอบกระเช้าดอกไม้ และของที่ระลึก ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ [...]

AEON is accredited with the prestigious ISO 27001 Certification

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2005 ในงาน "ISO 27001 Certification Ceremony" ซึ่งประกอบด้วย • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) • บริษัท เอซีเอส [...]