ISO 27001 (ISMS)

>ISO 27001 (ISMS)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บมจ.เมืองไทยประกันภัย ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ได้เข้าร่วมเเสดงความยินดีเเก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โดยมีคุณนวลพรรณ [...]

การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาคมประกันชีวิตไทย

,

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับทางสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย ทางทีมผู้จัดงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความปลอดภัยข้อมูล (ISM) มาให้ความรู้กับทีมงานของสมาคม โดยมี คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director Executive [...]

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ETDA

,

"ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สพธอ. ได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ในส่วนงานบริการ ThaiCERT, Digital Forensics Center และ Thai NRCA ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ทาง สพธอ. มีความมุ่งมั่นเพื่อรักษาคุณสมบัติของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ อันได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (Availability) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ใช้งาน มีความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพธอ.  เนื่องในโอกาสของความสำเร็จครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 [...]

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขยายขอบเขตงานจนได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ  มีการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการขยายขอบเขตงานให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพิ่มขึ้น ความสำเร็จอีกก้าวของ เอไอเอส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไปแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 มาปีนี้ ทางเอไอเอสได้มีการขยายขอบเขตของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของมาตรฐาน ISO 27001:2013  เพิ่มเติมอีกศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น [...]

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ได้รับรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

เริ่มต้นปีใหม่กับความสำเร็จอีกก้าวของ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล แก่บริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงด้านนโยบาย กระบวนการ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001:2013 Information Security Management System และในอนาคตทางทีมผู้บริหารยังมีนโยบายที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย  ผู้บริหารจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลและยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา [...]

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมร เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

,

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ สมร  เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับตำแหน่งใหม่ของ คุณ สมร เทิดธรรมพิบูล ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แห่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยคุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director เป็นตัวแทนในการมอบกระเช้าดอกไม้ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบริษัท [...]

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

นับว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจของคนไทยในทุกระดับ  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า จึงได้มีการยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) จาก ISO/IEC 27001:2005 จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 13  มกราคม เวลา 9.30 น. ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย บริษัท บูโร [...]

C-SEC Vientiane 2015

,

ສະບາຍດີ  ผ่านไปอีกแล้วกับงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่อีกงานของบริษัทเอซีอินโฟเทค ครั้งนี้ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท เจเอลเอส ไอที ประเทศลาว และ ทางกระทรวงวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติลาว จัดงานสัมมนา  “Cyber Security Briefings and ISO 27001 Standard” (C-SEC Vientiane 2015) ในวันที่ 26พฤศจิกายน 2558 ที่ โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ ประเทศลาว งานนี้มีท่านรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี [...]

ITH ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

ITH ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ITH International Co., Ltd. ได้ดำเนินการจัดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด [...]

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) พิธีรับมอบประกาศนียบัตรของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้ขอบเขตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งศูนย์หลักและศูนย์สำรอง เนื่องด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2005 ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จากเวอร์ชั่น 2005 ไปเป็นเวอร์ชั่น 2013 เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นปัจจุบัน โดยทางบริษัทเอซีอินโฟเทคได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาสำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ทางทีมที่ปรึกษา [...]