Training

>Training

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)

, , ,

  เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือสำคัญในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. [...]

Press Release: The International Association of Privacy Professionals (IAPP) Announces ACinfotec as Authorized Official Training Partner (OTP) of the IAPP in Thailand

,

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ACinfotec ร่วมมือกับ The International Association of Privacy Professionals (IAPP) ประกาศเป็น Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  The International Association of Privacy Professionals (IAPP) Announces ACinfotec [...]

Press Release: ACinfotec & Cloud Security Alliance (CSA) Announces as Authorized CCSK Training Partner in Thailand

,

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ACinfotec ร่วมมือกับ Cloud Security Alliance (CSA) ประกาศเป็น Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ที่สามารถเปิดสอนหลักสูตร (CCSK) Certificate of Cloud Security Knowledge  Cloud Security Alliance Announces ACinfotec [...]

ACinfotec และ BeTech Tech Company ร่วมบรรยายในหัวข้ออบรม “การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (Playbook for Cybersecurity Incident)” ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

,

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director, Executive Consultant คุณพรสุข กรกิตติชัย - Senior Manager Cybersecurity Services Division, Co-founder of Incognito Lab, [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Cybersecurity for Insurance (CSI) โดย เอซีอินโฟเทค (ACinfotec Co.,Ltd.)

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กลุ่มประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญคือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้มีความแข็งแกร่ง ปิดช่องโหว่จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ […]

100% Pass – Congratulations to the new ISO 27001 Lead Implementer

,

100% Pass ขอแสดงความยินดีแก่ 8 ท่านที่ผ่านการอบรม ISO 27001 Lead Implementer กับความสำเร็จก้าวใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมทั้ง 8 ท่าน ที่สอบผ่านหลักสูตร PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer เมื่อวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายองค์กรที่ให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความรู้อัดแน่นจากทีมวิทยากรมากความสามารถจากเอซีอินโฟเทค นำทีมวิทยากรโดย [...]

กระทรวงไอซีที จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลภูฏาน

,

ทีมวิทยากร เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลภูฏาน  ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “Infocomm Security focused on Proactive Information Security Management for Bhutan Government” (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ภูฏาน จำนวน 7 ท่าน ระหว่างวันที่ 10-23 [...]

Roadshow to Mahanakorn University of Technology

,

ทีม Pentesters ได้จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง Q206 อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีหัวข้อบรรยาย 3 หัวข้อหลักได้แก่ 1. Welcome to Security World: สิ่งที่น่าสนใจ ปัญหาและความท้าทายในโลก Security 2. [...]