กรมการแพทย์

>กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, ,

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมที่ปรึกษา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิกแก่ นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ และคณะผู้บริหาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information [...]

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร ผดุงไทย Sales Manager และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจาก บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ คุณสรรเสริญ สมัยสุต [...]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ก้าวนำสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital Healthcare ด้วยความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล

, ,

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ก้าวนำสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital Healthcare ด้วยความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  นำทีมโดย คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน และทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิกแก่ ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [...]