กระทรวงสาธารณะสุข

>กระทรวงสาธารณะสุข

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, ,

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมที่ปรึกษา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิกแก่ นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ และคณะผู้บริหาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information [...]