การท่า

>การท่า

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร ผดุงไทย Sales Manager และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจาก บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ คุณสรรเสริญ สมัยสุต [...]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ก้าวนำสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital Healthcare ด้วยความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล

, ,

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ก้าวนำสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital Healthcare ด้วยความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  นำทีมโดย คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน และทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิกแก่ ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [...]

ท่าอากาศยานไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

ท่าอากาศยานไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ศาศวัต มาลัยวงศ์ -  Business Director / Executive Consultant พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิคแก่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [...]