เอซีอินโฟเทค

>เอซีอินโฟเทค

ACinfotec จัดบรรยายสรุปภาพรวมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

, , , ,

ACinfotec จัดบรรยายสรุปภาพรวมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant และ คุณกันตินันท์ สังขจันทร์ Cybersecurity and Privacy Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดบรรยาย “CYBER VISION [...]

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)

, ,

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management Systems: ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 นี้   [...]

ธนาคารออมสินได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS สร้างความมั่นใจในทุกธุรกรรมผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

, , ,

โดยเมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS Version 3.2.1) แก่คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย คุณบุญสน เจนชัยมหกุล [...]