ใหม่

>ใหม่

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)

, ,

ACinfotec บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management Systems: ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 นี้   [...]