consult

>consult

ACinfotec จัดบรรยายสรุปภาพรวมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

, , , ,

ACinfotec จัดบรรยายสรุปภาพรวมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant และ คุณกันตินันท์ สังขจันทร์ Cybersecurity and Privacy Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดบรรยาย “CYBER VISION [...]

“เอไอเอส” ร่วมกับ “เอซีอินโฟเทค” ตอกย้ำเทรนด์โลกไอทีเรื่อง Cloud Technology ด้วยการมีใบรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 (BCMS)

,

จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 ของสำนักงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.  พบว่า  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เป็นบริษัทที่มีการถือครองเลขหมายโทรศัพท์มากที่สุดในประเทศไทย ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 69.5 ล้านเลขหมาย และในปี 2560 มีจำนวนฐานลูกค้าที่ใช้งานจริง กว่า 40 [...]