Management System

>Management System

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”

, , ,

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA จัดสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA” เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายชัยวุฒิ [...]

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

, ,

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร ผดุงไทย Sales Manager และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager จากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายอัตพล [...]

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร ผดุงไทย Sales Manager และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจาก บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ คุณสรรเสริญ สมัยสุต [...]

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ยกระดับองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา นายศาศวัต มาลัยวงศ์ (ขวา) Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นายโตโยทาเกะ คูวาตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Privacy Information Management System)  จากบริษัท [...]

ReadyIDC มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงปลอดภัยในยุค Digital Transformation ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

,

บริษัท เรดดี้ ไอ ดี ซี จำกัด (ReadyIDC Co.,Ltd.) มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงปลอดภัยในยุค Digital Transformation พร้อมรองรับความต้องการการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคต ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค [...]

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำด้านนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานอัจฉริยะของกลุ่มปตท. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ ISO 27001 นำโดย คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิค ISO/IEC 27001:2013 ให้กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC [...]