pdpa

>pdpa

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”

, , ,

ACinfotec ตัวแทนภาคธุรกิจเข้าร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภายในงานสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA”   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA จัดสัมมนา “PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA” เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายชัยวุฒิ [...]

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

, ,

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร ผดุงไทย Sales Manager และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager จากบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายอัตพล [...]

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร ผดุงไทย Sales Manager และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจาก บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ คุณสรรเสริญ สมัยสุต [...]

บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการ Outsourcing Service Solution ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการ Outsourcing Service Solution ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013   บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการ Outsourcing Service Solution ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทที่ให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ บริษัท ฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยสารสนเทศจนได้รับการรับรองมาตรฐาน [...]

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ผู้ให้บริการ “บัตรแรบบิท” ได้ใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสมาร์ทการ์ด

, , ,

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ผู้ให้บริการ “บัตรแรบบิท” ได้ใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสมาร์ทการ์ด ในยุคที่โลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตมากขึ้น การรุกล้ำทำลายความปลอดภัยของข้อมูลเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน หากองค์กรละเลยอาจทำลายภาพลักษณ์และลดทอนความเชื่อมั่นของลูกค้าลงได้ ทางบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด หรือ บีเอสเอส ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 27001 มาปรับใช้ในองค์กร และผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 [...]

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ยกระดับองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา นายศาศวัต มาลัยวงศ์ (ขวา) Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นายโตโยทาเกะ คูวาตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Privacy Information Management System)  จากบริษัท [...]