Security

>Security

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย

ACinfotec เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุม CEO Insurance Forum 2022 เพื่อยกระดับทักษะความรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจประกันภัย   จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยทางตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้จัดเวทีการประชุม “CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด” โดยเป็นการระดมความคิด และรวมพลังจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเกราะป้องกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทยให้ดียิ่งขึ้น     ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่  บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec [...]

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อมุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับสากล

, , ,

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อมุ่งสู่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับสากล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ ISO 27001 นำโดย คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร และ คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ รวมถึงตัวแทนจากบริษัท บีเอสไอ [...]

ACinfotec ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

, , ,

ACinfotec ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เนื่องในโอกาสที่ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ในการก่อตั้ง และให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่หลากหลายองค์กรในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ACinfotec โดยตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดย คุณนลินธีร ผดุงไทย ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมฝึกอบรม ได้บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ [...]

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ยกระดับองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา นายศาศวัต มาลัยวงศ์ (ขวา) Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นายโตโยทาเกะ คูวาตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Privacy Information Management System)  จากบริษัท [...]

ReadyIDC มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงปลอดภัยในยุค Digital Transformation ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

,

บริษัท เรดดี้ ไอ ดี ซี จำกัด (ReadyIDC Co.,Ltd.) มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงปลอดภัยในยุค Digital Transformation พร้อมรองรับความต้องการการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคต ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค [...]