ช่วงวันที่  21 – 25 ก.ค.57 ที่ผ่านมา – ACinfotec Training Center จัดอบรมหลักสูตรเตรียมสอบ CISSP (Certified Information Systems Professional) โดยวิทยากรสำหรับการอบรมในครั้งนี้คือ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร Training Director/Executive Consultant และอาจารย์ ชัชพล คุณาฉัตราธร, CISSP, CEH, ITIL-F Master Trainer ของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด เนื้อหาการอบรมอัดแน่นไปด้วยข้อมูลและตัวอย่างข้อสอบ พร้อมการเก็งข้อสอบอัพเดทล่าสุด เป้าหมายคือเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสอบผ่านกันเยอะๆ

สำหรับผู้ที่พลาดการอบรมครั้งนี้ หลักสูตรเตรียมสอบ CISSP จะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2557 ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรือ [email protected]