Secure Coding คือ แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความทนทานต่อการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะได้รับการออกแบบ และ พัฒนา รวมทั้งตรวจสอบแล้วว่าจะไม่สามารถถูกโจมตี หรือ ถูกเจาะด้วยเครื่องมือหรือภัยคุกคามที่เป็นที่รู้จักได้ง่าย

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยนั้นสามารถถูกเจาะได้ด้วยหลากหลายวิธีการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทุกวิธีการนั้นมีจุดประสงค์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนท์ ตัวอย่างของการเจาะระบบผ่านทางช่องโหว่ของแอพพลิเคชันต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) การปลอดตัวเป็นผู้อื่น การปล่อยมัลแวร์ (Malware) เพื่อเจาะเข้าระบบ เป็นต้น

ซึ่งการเรียนรู้ทางด้าน Secure Coding สามารถช่วยปกป้องแอพพลิเคชันรวมไปถึงข้อมูลลับของเราจากการถูกขโมยหรือความเสียหายได้

อ้างอิงจาก www.eccouncil.org