TOP 3 กลุ่มอุตสากรรมที่มักตกเป็นเหยื่อของ Phishing Emails ปี 2022

คุณรู้หรือไม่ว่า แนวโน้มการตกหลุมพราง Phishing Email ของพนักงาน ขึ้นอยู่กับ ”กลุ่มธุรกิจ” ที่แตกต่างกัน แล้วกลุ่มธุรกิจของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่? เอซีอินโฟเทค มีคำตอบให้คุณ จาก KnowBe4’s 2022 Phishing by Industry Benchmarking Report ซึ่งสำรวจสถิติจากผู้ใช้ 9.5 ล้านคน โดยมีผล Phishing test จำนวน 23.4 ล้านครั้ง จาก 30,173 [...]