partner

>Tag:partner

TOP 3 กลุ่มอุตสากรรมที่มักตกเป็นเหยื่อของ Phishing Emails ปี 2022

คุณรู้หรือไม่ว่า แนวโน้มการตกหลุมพราง Phishing Email ของพนักงาน ขึ้นอยู่กับ ”กลุ่มธุรกิจ” ที่แตกต่างกัน แล้วกลุ่มธุรกิจของคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่? เอซีอินโฟเทค มีคำตอบให้คุณ จาก KnowBe4’s 2022 Phishing by Industry Benchmarking Report ซึ่งสำรวจสถิติจากผู้ใช้ 9.5 ล้านคน โดยมีผล Phishing test จำนวน 23.4 ล้านครั้ง จาก 30,173 [...]

ACinfotec: Live Talk “Going beyond PDPA compliance, preparing for daily privacy operations” Ep.2

5. How to make sure that all employees who touch personal data on daily basis have proper awareness on data protection?  Q. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงานทุกๆวันจะมีความตระหนักอย่างเหมาะสมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Ms. Yulia กล่าวว่า การการอบรมที่มีเนื้อหาน่าสนุก น่าสนใจ และการมีปฎิสัมพันธ์ แบบ [...]

ACinfotec : Live Talk “Going beyond PDPA compliance, preparing for daily privacy operations” Ep.1

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ACinfotec ได้จัดกิจกรรม ACinfotec: Live Talk ในหัวข้อ “Going beyond PDPA compliance, preparing for daily privacy operations” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ที่คร่ำหวอดในวงการ Cybersecurity เข้ามาร่วมพูดคุย อาทิ คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director และ Chief [...]

เกาะเทรนด์ IT Certificate 2021 เตรียมพร้อมรับมือกับยุค New Normal

ด้วยสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาชีพ IT ซึ่งถูก Disrupt จากเทคโนโลยีและ New Business Model ทำให้ทุกคน ทุกองค์กร ให้ความสำคัญในการ Up-Skill & Re-Skill ด้วยการเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมี Certificate การันตีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตนเองและพัฒนาทักษะให้เป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ ในปี 2020 ที่ผ่านมาสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บางองค์กรมีการ Work from [...]