มาทำความรู้จักกับ TISAX มาตรฐานการประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน และดูแลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

What is TISAX? ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า  “ข้อมูล” ได้กลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของบริษัทเองหรือการทำงานร่วมกับบริษัทคู่ค้า (Partner) หากต้องทำงานร่วมกันก็จะต้องมีการส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน ในจุดนี้เองบริษัทเจ้าของข้อมูลได้ให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลเป็นอย่างมาก และก็คาดหวังว่าบริษัทคู่ค้าที่ได้รับข้อมูลของบริษัทไปนั้น จะต้องดูแลข้อมูลดังกล่าวนี้อย่างดีที่สุด เนื่องจากบางข้อมูลที่ส่งต่อระหว่างกันนั้น เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมาก หากหลุดไปยังผู้ไม่ประสงค์ดี หรือถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของข้อมูลในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หากข้อมูลหลุดไปยังคู่แข่ง ด้านความเชื่อมั่นของลูกค้าในการรักษาข้อมูล เป็นต้น ในปัจจุบันเองก็มีมาตรฐานจากหลายสถาบันที่เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ISO/IEC 27001, NIST CSF, SOC, CSA [...]