Image

>Image

เตรียมพร้อมรับมือ PDPA ด้วยบริการที่ปรึกษาและโซลูชันส์ที่ใช่

บทนำ ในยุคสมัยที่ข้อมูลได้ถูกนำมาเครื่องมือในการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการขายและการตลาด (Sales and Marketing), ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) หรือแม้กระทั้งปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข้อมูลจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและส่งผลต่อการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของโลกอย่างแท้จริง ดังนั้นการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่ทุกภาคส่วนต้องนำมาพิจารณาและปฏิบัติ เมื่อข้อมูลมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งยังถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละส่วนงาน จึงมีความต้องการด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในด้านการจัดเก็บ รวมไปถึงการแก้ไขและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูล ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ/โซลูชันส์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เครื่องมือ/โซลูชันส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่นิยมในหลากหลายธุรกิจและองค์กรชั้นนำมากกว่า 5,000 แห่ง คงจะหนีไม่พ้น OneTrust ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่รองรับกับกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 100 ฉบับและแน่นอนว่า OneTrust [...]

ความสัมพันธ์ระหว่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 GDPR และ ISO 27701

*บทความนี้ถูกเขียนในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บทนำ หลายท่านอาจได้ยินเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, General Data Protection Regulation (GDPR) และ ISO 27701 ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy ที่ทุกท่านคงจะคุ้นเคยกัน                "แล้วทั้ง 3 สิ่งมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร" หากทุกท่านลองเปิดดู พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [...]