Project Description

ACinfotec จัดบรรยายสรุปภาพรวมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant และ คุณกันตินันท์ สังขจันทร์ Cybersecurity and Privacy Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดบรรยาย “CYBER VISION 2023: Measure Compare Improve” ซึ่งเป็นการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (Cyber Resilience Survey 2022) พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยการบรรยายและการจัดทำโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในครั้งนี้ มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า 200 บริษัท จึงนับเป็นการจัดทำโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย!

 

 

โครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (Cyber Resilience Survey 2022) ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้กลุ่มบริษัทจดทะเบียนทราบถึงระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายในบริษัทของตน และสามารถนำผลการประเมินไปวางกลยุทธ์ เพื่อช่วยผลักดัน และส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน จนนำไปสู่การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคตลาดทุนในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

โดย ดร.ศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director / Executive Consultant บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้ให้คำแนะนำกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนว่า “หากไม่มีการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในบริษัท ก็จะเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากว่าบริษัทของเรามีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้การวัดระดับดังกล่าวยังช่วยให้เราสามารถนำผลการประเมินไปวางกลยุทธ์เพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอีกด้วย โดย ดร.ศาศวัต ยังกล่าวอีกว่า “การรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการรอตั้งรับมือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไป แต่เราต้องเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ ให้คิดไว้ว่าบริษัทของเราต้องโดนภัยคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดีแน่ ๆ เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด เราจะได้หาวิธีป้องกันได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องที่สุด”

 

 

ACinfotec ขอขอบพระคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ให้เกียรติบริษัทของเรา ในการเข้าร่วมโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (Cyber Resilience Survey 2022) ครั้งนี้ ทางบริษัท ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้กลุ่มบริษัทจดทะเบียน เห็นความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีกทั้งช่วยยกระดับการสร้างมาตรฐานในการรักษาข้อมูลองค์กร และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อันรวมไปถึงการสร้างเกราะป้องกันให้ระบบกลุ่มบริษัทจดทะเบียนของไทยมีความแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

 


 

ทั้งนี้ ACinfotec พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะคอยสนับสนุน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ที่มีความเชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี ในการให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Governance, Risk and Compliance) ให้แก่ทุกภาคส่วนต่อไป

 

หากบริษัทไหนสนใจจัดทำมาตรฐาน ISO27001 เวอร์ชันใหม่ หรือมาตรฐานอื่น ๆ อย่างเช่น ISO20000, ISO22301, ISO27701, PDPA, PCI, Cybersecurity ฯลฯ 

สามารถติดต่อทีม Sales เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-670-8980-3 หรืออีเมล [email protected] / [email protected]