Portfolio

>Portfolio>

ACinfotec ร่วมสมทุบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

    ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) อย่างไม่ทันตั้งตัว รวมทั้งประเทศไทย จึงก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านชีวิต จิตใจ และ เศรษฐกิจ ชาวโลกอย่างมหาศาลอันไม่สามารถประเมินค่าของความเสียหายได้ ซึ่งผ่านมาปีกว่าแล้ว โรคระบาดดังกล่าวยังไม่ทีท่าว่าจะจบเมื่อไหร่ ดังนั้น หลายภาคส่วนทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น รวมไปถึงภาคประชาชน ต้องร่วมใจกันต่อสู้วิกฤตโรคระบาดดังกล่าว ให้ผ่านพ้นไปให้ได้จึงก่อให้เกิด กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ตามพระราชดำรัสสั่ง ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา [...]

Press Release: The International Association of Privacy Professionals (IAPP) Announces ACinfotec as Authorized Official Training Partner (OTP) of the IAPP in Thailand

,

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ACinfotec ร่วมมือกับ The International Association of Privacy Professionals (IAPP) ประกาศเป็น Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  The International Association of Privacy Professionals (IAPP) Announces ACinfotec [...]

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS ตอกย้ำการให้บริการ E-Payment อย่างเต็มรูปแบบ

,

บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS ตอกย้ำการให้บริการ E-Payment อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  นำทีมโดย คุณเกรียงไกร ชุ่มศักดิ์ตระกูล – Senior Consultant Manager, คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ – Sales [...]

CAT ประกาศย้ำความเป็นผู้นำ Cloud Infrastructure ชูศักยภาพขับเคลื่อนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC (Government Data Center and Cloud Service) ที่ได้รับการรับรองโดย CSA-STAR มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์

,

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ภายในงาน Gov Cloud 2020 ‘The Future of Digital Government’ CAT ผู้ขับเคลื่อนบริการ Gov Cloud ให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ตอกย้ำความมั่นใจถึงความพร้อมให้บริการด้าน Cloud แก่ทุกภาคส่วน การันตีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล CSA-STAR ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด คุณสุภาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท [...]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2019 เวอร์ชั่นล่าสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2019 เวอร์ชั่นล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด โดยคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยในครั้งนี้ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ (กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) [...]

Press Release: ACinfotec & Cloud Security Alliance (CSA) Announces as Authorized CCSK Training Partner in Thailand

,

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ACinfotec ร่วมมือกับ Cloud Security Alliance (CSA) ประกาศเป็น Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ที่สามารถเปิดสอนหลักสูตร (CCSK) Certificate of Cloud Security Knowledge  Cloud Security Alliance Announces ACinfotec [...]

ACinfotec และ BeTech Tech Company ร่วมบรรยายในหัวข้ออบรม “การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (Playbook for Cybersecurity Incident)” ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

,

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director, Executive Consultant คุณพรสุข กรกิตติชัย - Senior Manager Cybersecurity Services Division, Co-founder of Incognito Lab, [...]

เน็ตเบย์ (Netbay) และ คลาวด์ครีเอชั่น (Cloud Creation) รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศรัณย์ คำอ่อน  ได้ร่วมแสดงความยินดี แก่คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะทำงาน ในโอกาสที่ บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท คลาวด์ครีเอชั่น [...]