Portfolio

/Portfolio/

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอีกขั้นในการให้บริการระบบสารสนเทศที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISMS – ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอีกขั้นในการให้บริการระบบสารสนเทศที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISMS – ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT GRC ชั้นนำของประเทศไทย นำทีมโดย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์  Business Development Director และ คุณจริญญา จันทร์ปาน Sales [...]

AIS ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอีกขั้นในการให้บริการระบบ Cloud ที่ปลอดภัย จากการได้รับมาตรฐาน CSA-STAR Certification

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอีกขั้นในการให้บริการระบบ Cloud ที่ปลอดภัย จากการได้รับมาตรฐาน CSA-STAR Certification     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT GRC ชั้นนำของประเทศ โดยคุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and [...]

100% Pass – Congratulations to the new ISO 27001 Lead Implementer

,

100% Pass ขอแสดงความยินดีแก่ 8 ท่านที่ผ่านการอบรม ISO 27001 Lead Implementer กับความสำเร็จก้าวใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมทั้ง 8 ท่าน ที่สอบผ่านหลักสูตร PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer เมื่อวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายองค์กรที่ให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความรู้อัดแน่นจากทีมวิทยากรมากความสามารถจากเอซีอินโฟเทค นำทีมวิทยากรโดย [...]

อีกก้าวของความสำเร็จ บริษัทเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น คว้ามาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (PCI DSS)

บริษัท เอซีอินโฟเทค ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแก่ทาง บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น  จนคว้ามาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (PCI DSS : The Payment Card Industry Data Security Standard version 3.2) เป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ทีมที่ปรึกษานำโดย คุณ ศาศวัต มาลัยวงศ์  ผู้บริหารระดับสูง [...]

AIS ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ครอบคลุมทุกศูนย์ข้อมูล (Data Center)

,

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้นำด้านการบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ครอบคลุมทุกศูนย์ข้อมูล (Data Center)     ในวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)นำทีมโดย คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร [...]

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บมจ.เมืองไทยประกันภัย ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ได้เข้าร่วมเเสดงความยินดีเเก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โดยมีคุณนวลพรรณ [...]

การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาคมประกันชีวิตไทย

,

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับทางสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย ทางทีมผู้จัดงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความปลอดภัยข้อมูล (ISM) มาให้ความรู้กับทีมงานของสมาคม โดยมี คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director Executive [...]

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 20000

,

ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งความสำเร็จของทาง บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 (ITSM: Information Technology Service Management System) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว เป็นหนึ่งในการการันตีเรื่องการบริหารบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล เนื่องด้วยหลักการของ ITSM คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการ และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจโดยมุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (Users) หรือ ลูกค้า (Customers) เป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา [...]