Latest News

ACinfotec เปิดตัวบริการใหม่ PentestCrowd ท่ามกลางมหกรรมใหญ่รวมผู้สนใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Thailand Cybersecurity 2019

  เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผนึก อาร์เอสเอ คอนเฟอเรนซ์ (RSA® Conference) และไซเบอร์เทค โกลบอล อีเวนต์ (CYBERTECH Global Events) 2 องค์กรอีเวนต์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก ร่วมจัดงาน “Thailand Cybersecurity 2019” มหกรรมนิทรรศการและการประชุมระดับสากล ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา (ลาดพร้าว) [...]

KTBCS รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับ Data Center Service ที่มั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร – Consulting Development Manager พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) จาก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) [...]

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ตอกย้ำความมั่นใจในการทำธุรกรรมการเงิน

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณศาสตรา ปัญญา - Marketing Manager / Digital Content Consultant และคุณนฤภร ลี้ศิริวัฒนกุล - Information Security Consultant ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [...]

ธนาคารไทยเครดิตฯ รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบ BAHTNET และ ICAS ยืนยันความปลอดภัยสารสนเทศเทียบเท่าระดับสากล

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณจริญญา จันทร์ปาน – Sales and Solutions Delivery Director  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ และคุณคริสโตเฟอร์ ชาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security [...]

Latest Articles

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis หรือ BIA) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment หรือ RA)

July 3rd, 2019|0 Comments

บทนำ หากเกิดเหตุภัยพิบัติส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงักไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้ หัวหน้าได้มอบหมายให้คุณกู้ระบบกลับคืนมาหลังเกิดเหตุ คุณจะทราบได้อย่างไรว่า คุณจะต้องดำเนินการกู้คืนอะไรบ้าง และต้องกู้คืนอะไรก่อนและหลังเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis หรือ BIA) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment [...]

Review DEF CON China 1.0

June 16th, 2019|Comments Off on Review DEF CON China 1.0

จบกันไปแล้ว สำหรับงานconference ขวัญใจ hacker ทั้งหลาย กับงาน DEF CON China 1.0เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 [...]

DEF CON China 1.0 Badge Hacking

June 15th, 2019|Comments Off on DEF CON China 1.0 Badge Hacking

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางทีมงานได้มีโอกาสไปร่วมงาน DEF CON China 1.0 งาน DEF CON China 1.0 เป็นงานที่ถูกจัดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นครั้งที่สอง [...]

  • ISO20000

มาตรฐาน ISO/IEC 20000 version 2018 : ระบบบริหารจัดการงานบริการสำหรับบริษัทยุคใหม่

April 1st, 2019|Comments Off on มาตรฐาน ISO/IEC 20000 version 2018 : ระบบบริหารจัดการงานบริการสำหรับบริษัทยุคใหม่

บทนำ มาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการงานบริการ หรือ ISO/IEC 20000 ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 และประกาศใช้งานเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา ในมาตรฐานการบริหารจัดการงานบริการ เวอร์ชันใหม่นี้ ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการและการรับประกันคุณภาพงานบริการมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ลดทอนกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้น้อยลง และทำให้สามารถนำมาตรฐานนี้ไปใช้งานกับองค์กรได้หลากหลายประเภท [...]