Latest News

ACinfotec ร่วมสนับสนุนเวทีเฟ้นหาสุดยอดอัจฉริยะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Thailand CTF Competition 2019

,

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ – Business Director / Executive Consultant พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมงานมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 เวทีเฟ้นหาสุดยอดอัจฉริยะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เลือดใหม่ และไปเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน CTF ระดับอาเซียน Cyber SEA Game 2019 กับอีก 9 ชาติอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ [...]

ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity จากเอซีอินโฟเทคได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานสัมมนา Managing Cyber Risk & Regulation

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา คุณสมบูรณ์ นิลฟุ้งขจร – Consulting Development Manager ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ #Cybersecurity ในงานสัมมนา Managing Cyber Risk & Regulation จัดโดย Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Co., Ltd. โดยในงานดังกล่าวคุณสมบูรณ์ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cybersecurity Threat แก่ผู้ร่วมงานกว่า 100 คน หากองค์กร/บริษัทของท่านสนใจให้ทาง #เอซีอินโฟเทค ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และทีมงาน [...]

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด – Kerry Express (Thailand) Limited รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับ Data Center ตอกย้ำการเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน – Sales & Business Development Executive, คุณสุภาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง - Senior Consultant และ คุณศาสตรา ปัญญา - Marketing Manager / Digital Content Consultant  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสตีเฟ่น บาว์ [...]

ธนาคาร อินเดียน โอเวอร์ซีส์ (Indian Overseas Bank) รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบ BAHTNET และ ICAS

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.)  คุณนฤภร ลี้ศิริวัฒนกุล – Information Security Consultant  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ธนาคาร อินเดียน โอเวอร์ซีส์ (Indian Overseas Bank) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems: ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI [...]

Latest Articles

ISO/IEC 27017:2015 แนวปฏิบัติมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยบนบริการคลาวด์ (Information technology –Security techniques – Code of practice for information security controls Based on ISO/IEC 27002 for cloud services)

August 30th, 2019|Comments Off on ISO/IEC 27017:2015 แนวปฏิบัติมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยบนบริการคลาวด์ (Information technology –Security techniques – Code of practice for information security controls Based on ISO/IEC 27002 for cloud services)

บทนำ ด้วยวิวัฒนาการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ในปัจจุบันการใช้บริการคลาวด์ (cloud service) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น ก็ส่งผลให้เกิดมีผู้ให้บริการ (cloud service providers) หลายรายในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการเหล่านั้นมีการวางมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แตกต่างกันออกไป [...]

  • พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562

สรุปใจความสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ผู้ประกอบการควรรู้

July 23rd, 2019|Comments Off on สรุปใจความสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ผู้ประกอบการควรรู้

นอกจาก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า “พ.ร.บ. ไซเบอร์” จะมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา [...]

  • พ.ร.บ. ไซเบอร์

องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อ พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562 ประกาศใช้แล้ว

July 23rd, 2019|Comments Off on องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อ พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562 ประกาศใช้แล้ว

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเรา ทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว มีคนจำนวนไม่น้อยใช้เวลาท่องอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าในโลกจริงอีกด้วย เพราะการอยู่ในโลกออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องใช้ “ข้อมูลจริง” เหมือนโลกที่เราใช้ชีวิตจริง จึงมีคนส่วนหนึ่งอาศัยโลกออนไลน์เป็นสถานที่ทำสิ่งผิดกฎหมายโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง และนำความเดือดร้อนมาสู่สังคม ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่าง ๆ จึงต้องมีกฎหมายไซเบอร์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมนั่นเอง [...]

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis หรือ BIA) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment หรือ RA)

July 3rd, 2019|Comments Off on การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis หรือ BIA) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment หรือ RA)

บทนำ หากเกิดเหตุภัยพิบัติส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้ หัวหน้าได้มอบหมายให้คุณกู้ระบบกลับคืนมาหลังเกิดเหตุ คุณจะทราบได้อย่างไรว่า คุณจะต้องดำเนินการกู้คืนอะไรบ้าง และต้องกู้คืนอะไรก่อนและหลังเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรที่จัดทำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) ต้องทำกิจกรรมนี้ สามารถติดตามได้จากบทความนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business [...]