ISO 27001 (ISMS)

/ISO 27001 (ISMS)

เฮงลิสซิ่ง (HENG Leasing) บริษัทด้านสินเชื่อแบบ Non Bank แห่งแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) [...]

SMBC รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ตอกย้ำการเป็นอันดับต้นของกลุ่มธนาคารสัญชาติญี่ปุ่นในไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co., Ltd.) คุณนิจิรา วัฒนพันธุ์ – Senior Consultant พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC) ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management [...]

ผู้บริหาร ACinfotec ร่วมแสดงความยินดีและขึ้นปาฐกถาในโอกาส บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับใบรับรองมาตรฐาน Information Security Management Systems ISO/IEC 27001:2013

,

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ - Business Director บริษัท ACinfotec Co.,Ltd. และทีมงาน ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) และขึ้นปาฐกถาในโอกาส บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิตรับใบรับรองมาตรฐาน Information Security Management [...]

TISCO รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อยกระดับระบบการเงิน BAHTNET, ICAS และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

,

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec Co.,Ltd.) คุณจริญญา จันทร์ปาน - Sales and Solutions Delivery Director พร้อมคณะ  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  ในโอกาสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security [...]

ขอแสดงความยินดีกับ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

เริ่มต้นปีใหม่กับอีกหนึ่งความสำเร็จของ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) ได้จัดพิธีรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตามขอบเขตของ Bank of Thailand Automated High-value [...]

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการระบบสารสนเทศที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISMS – ISO/IEC 27001:2013

,

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT GRC ชั้นนำของประเทศไทย นำทีมโดย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์  Business Development Director และ คุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director เข้าร่วมร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ [...]

AIS ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ครอบคลุมทุกศูนย์ข้อมูล (Data Center)

,

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้นำด้านการบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ครอบคลุมทุกศูนย์ข้อมูล (Data Center)     ในวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)นำทีมโดย คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร [...]

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บมจ.เมืองไทยประกันภัย ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ได้เข้าร่วมเเสดงความยินดีเเก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โดยมีคุณนวลพรรณ [...]

การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาคมประกันชีวิตไทย

,

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับทางสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย ทางทีมผู้จัดงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความปลอดภัยข้อมูล (ISM) มาให้ความรู้กับทีมงานของสมาคม โดยมี คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director Executive [...]

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ETDA

,

"ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สพธอ. ได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ในส่วนงานบริการ ThaiCERT, Digital Forensics Center และ Thai NRCA ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ทาง สพธอ. มีความมุ่งมั่นเพื่อรักษาคุณสมบัติของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ อันได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (Availability) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ใช้งาน มีความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพธอ.  เนื่องในโอกาสของความสำเร็จครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 [...]