ISO 27001 (ISMS)

/ISO 27001 (ISMS)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขยายขอบเขตงานจนได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ  มีการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการขยายขอบเขตงานให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพิ่มขึ้น ความสำเร็จอีกก้าวของ เอไอเอส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไปแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 มาปีนี้ ทางเอไอเอสได้มีการขยายขอบเขตของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของมาตรฐาน ISO 27001:2013  เพิ่มเติมอีกศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น [...]

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ได้รับรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

เริ่มต้นปีใหม่กับความสำเร็จอีกก้าวของ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล แก่บริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงด้านนโยบาย กระบวนการ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001:2013 Information Security Management System และในอนาคตทางทีมผู้บริหารยังมีนโยบายที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย  ผู้บริหารจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลและยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา [...]

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมร เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

,

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ สมร  เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับตำแหน่งใหม่ของ คุณ สมร เทิดธรรมพิบูล ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แห่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยคุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director เป็นตัวแทนในการมอบกระเช้าดอกไม้ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบริษัท [...]

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

นับว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจของคนไทยในทุกระดับ  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า จึงได้มีการยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) จาก ISO/IEC 27001:2005 จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 13  มกราคม เวลา 9.30 น. ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย บริษัท บูโร [...]

C-SEC Vientiane 2015

,

ສະບາຍດີ  ผ่านไปอีกแล้วกับงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่อีกงานของบริษัทเอซีอินโฟเทค ครั้งนี้ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท เจเอลเอส ไอที ประเทศลาว และ ทางกระทรวงวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติลาว จัดงานสัมมนา  “Cyber Security Briefings and ISO 27001 Standard” (C-SEC Vientiane 2015) ในวันที่ 26พฤศจิกายน 2558 ที่ โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ ประเทศลาว งานนี้มีท่านรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี [...]

ITH ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

ITH ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ITH International Co., Ltd. ได้ดำเนินการจัดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด [...]

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) พิธีรับมอบประกาศนียบัตรของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้ขอบเขตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งศูนย์หลักและศูนย์สำรอง เนื่องด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2005 ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จากเวอร์ชั่น 2005 ไปเป็นเวอร์ชั่น 2013 เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นปัจจุบัน โดยทางบริษัทเอซีอินโฟเทคได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาสำหรับการปรับปรุงในครั้งนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ทางทีมที่ปรึกษา [...]

กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องมั่นคง ของ กปภ. ได้รับการรับรองระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1214 กปภ. สำนักงานใหญ่ กปภ. ได้จัดพิธีรับมอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยคุณศาศวัต [...]

เอไอเอส ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส สร้างความเชื่อมั่นด้าน IT ให้กับลูกค้าองค์กรของเอไอเอสและผู้ประกอบการธุรกิจ SME ด้วยมาตรฐาน ISO 27001:2013 ISO 27001:2013 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เอไอเอส ได้จัดพิธีรับมอบ Certificate [...]

ธนาคารกรุงไทย ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน และคุณชัยณรงค์ นิศามณีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการค้าต่างประเทศ  บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System-ISMS) สำหรับระบบงาน Trade Finance & Trade [...]