fbpx

ISO 27001 (ISMS)

>ISO 27001 (ISMS)

ขอแสดงความยินดีกับ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

เริ่มต้นปีใหม่กับอีกหนึ่งความสำเร็จของ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) ได้จัดพิธีรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ตามขอบเขตของ Bank of Thailand Automated High-value [...]

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการระบบสารสนเทศที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISMS – ISO/IEC 27001:2013

,

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาด้าน IT GRC ชั้นนำของประเทศไทย นำทีมโดย คุณศาศวัต มาลัยวงศ์  Business Development Director และ คุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director เข้าร่วมร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ [...]

AIS ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ครอบคลุมทุกศูนย์ข้อมูล (Data Center)

,

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้นำด้านการบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ครอบคลุมทุกศูนย์ข้อมูล (Data Center)     ในวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)นำทีมโดย คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร [...]

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บมจ.เมืองไทยประกันภัย ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ได้เข้าร่วมเเสดงความยินดีเเก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย โดยมีคุณนวลพรรณ [...]

การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาคมประกันชีวิตไทย

,

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับทางสมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISM) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย ทางทีมผู้จัดงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความปลอดภัยข้อมูล (ISM) มาให้ความรู้กับทีมงานของสมาคม โดยมี คุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director Executive [...]

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ETDA

,

"ขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม สพธอ. ได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ในส่วนงานบริการ ThaiCERT, Digital Forensics Center และ Thai NRCA ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ทาง สพธอ. มีความมุ่งมั่นเพื่อรักษาคุณสมบัติของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ อันได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (Availability) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ใช้งาน มีความมั่นใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพธอ.  เนื่องในโอกาสของความสำเร็จครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 [...]

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขยายขอบเขตงานจนได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ  มีการยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการขยายขอบเขตงานให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพิ่มขึ้น ความสำเร็จอีกก้าวของ เอไอเอส ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไปแล้วเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 มาปีนี้ ทางเอไอเอสได้มีการขยายขอบเขตของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของมาตรฐาน ISO 27001:2013  เพิ่มเติมอีกศูนย์ปฎิบัติงานสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559โดยมีบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น [...]

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด ได้รับรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

เริ่มต้นปีใหม่กับความสำเร็จอีกก้าวของ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล แก่บริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบริการและประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงด้านนโยบาย กระบวนการ และความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001:2013 Information Security Management System และในอนาคตทางทีมผู้บริหารยังมีนโยบายที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย  ผู้บริหารจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลและยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา [...]

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมร เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

,

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ สมร  เทิดธรรมพิบูล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับตำแหน่งใหม่ของ คุณ สมร เทิดธรรมพิบูล ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แห่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยคุณจริญญา จันทร์ปาน Sales and Solution Delivery Director เป็นตัวแทนในการมอบกระเช้าดอกไม้ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบริษัท [...]

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

,

นับว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจของคนไทยในทุกระดับ  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า จึงได้มีการยกระดับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) จาก ISO/IEC 27001:2005 จนกระทั่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 13  มกราคม เวลา 9.30 น. ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย บริษัท บูโร [...]